Aktualności: News

Centrum Europy Wschodniej UMCS zaprasza na wykład otwarty Mirosława Bienieckiego pt. „Jak Polska radzi sobie z imigrantami? Obserwacje na marginesie tworzenia i wdrażania dokumentu pt. Polska Polityka Migracyjna.”

Lublin, 04.04.2013 Wykład odbędzie się 4 kwietnia 2013 roku (czwartek) godz. 10.00 w Sali Rady Wydziału W Polsce brakuje przemyślanej polityki integracyjnej wobec obcokrajowców. Działania integracyjne podejmowane przez różne organizacje, jakkolwiek często bardzo cenne, są systemowo rozproszone i nieskoordynowane. Taka sytuacja kontrastuje z doświadczeniami krajów, które już wypracowały sobie mechanizmy integracji imigrantów, i które pokazują, że skuteczna polityka integracyjna musi opierać się na koordynacji działań zaangażowanych w nią podmiotów oraz ciągłej ewaluacji stosowanych rozwiązań. Pewną nadzieję na poprawę tej sytuacji daje przyjęty przez Radę Ministrów w lipcu ubiegłego roku dokument „Polska Polityka Migracyjna…” Podczas wykładu postaram się przybliżyć główne założenia tego dokumentu oraz, na przykładzie rozdziału dotyczącego integracji imigrantów, pokazać jak wpływa on na dotychczasowe „praktyki integracji” w Polsce...

Na jakie pytania odpowiemy w raporcie Monitor Integracji?

We wrześniu 2013 roku ukaże się raport będący wynikiem realizacji projektu Monitor Integracji, który odpowie na następujące pytania: - czy występujące  potrzeby dotyczące prowadzenia konkretnych działań wskazane w programie wieloletnim EFI były właściwe? - czy współfinansowane działania odpowiadają potrzebom państwa wskazanym w programie wieloletnim? - jak można ocenić realizację poszczególnych celów operacyjnych wskazanych w programie wieloletnim, czy wskazane w nich kluczowe działania zostały zrealizowane, czy osiągnięto zakładane rezultaty i wskaźniki? - jak ocenia się realizację zasady komplementarności na poziomie projektów? - które z osiągniętych rezultatów projektów okazały się najbardziej trwałe i są utrzymywane po zakończeniu działań projektowych? - w jakim stopniu działania kierowane były do OPT przebywających na terytorium RP przez okres krótszy 5 lat? - w jakim zakresie w prowadzenie działań byli włączeni  OPT? - jak można ocenić włączenie do interwencji funduszu beneficjentów ustawy o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium RP ( ustawy abolicyjnej) na poziomie działań instytucji zarządzających i realizacji projektów? - jakie działania finansowane z EFI są skuteczne z punktu widzenia integracji OPT? - jakie rodzaje...
gąsienice gumowe figurki