Aktualności: News

7 listopad 2012, Bruksela

7 listopada 2012r. Patrycja Matusz oraz Mirosław Bieniecki wzięli udział w spotkaniu eksperckim organizowanym wspólnie przez European Policy Center (EPC) i European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions,(Eurofound). Tematem spotkania była prezentacja wyników badań prowadzonych przez Eurofound i EPC dotyczących mobilności pracowników z nowych krajów członkowskich, w szczególności z sektora medycznego. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim konsekwencji odpływu pracowników sektora medycznego i związanych z tym niedoborów, szczególnie widocznych na Węgrzech. Eksperci rozmawiali o sposobach przeciwdziałania tak znacznemu odpływowi wysokowykwalifikowanych pracowników z nowych krajów członkowskich. Zastanawiano się również nad możliwymi scenariuszami rozwoju sytuacji migracyjnej w krajach Europy Środkowej. Ostatnim punktem spotkania była dyskusja nad potencjalnymi tematami badawczymi dotyczącymi odpływu i napływu migrantów do nowych krajów członkowskich....

16- 17 październik 2012, Bruksela

16- 17 październik 2012, Bruksela Patrycja Matusz wzięła udział w ósmym spotkaniu Europejskiego Forum Integracji (European Integration Forum). TEmatem spotkania organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli instytucji zaangażowanych w kreaowanie i wdrażanie polityk migracyjnych był wkład migrantów w rozwój Unii Europeskiej (The Contribution of migrants to the EU growth). Wiecej informacji na temat ostatniego spotkania Forum można znaleźć na stronie http://ec.europa.eu/ewsi/en/index.cfm...
gąsienice gumowe figurki