Najnowsze wydarzenie

Nasze cele

Rozwój wiedzy i umiejętności w dziedzinach istotnych z punktu widzenia migracji ludności,
Wspieranie modernizacji struktur organizacyjnych państwa,
Tworzenie mechanizmów i instytucji sprzyjających prowadzeniu skutecznej polityki migracyjnej oraz polityk związanych z przemieszczaniem ludności,
czytaj

Nasz zespół

  • Dr Patrycja Matusz Protasiewicz
    Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego (kierunki: niderlandystyka i germanistyka), oraz studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Tytuł doktora politologii otrzymała w roku 2006 (temat pracy: Polityka imigracyjna i integracyjna Holandii w latach 1979-2004)....
  • Mirosław Bieniecki
    Dyrektor Instytutu Studiów Migracyjnych. Przez ostatnie 4 lata specjalista ds. integracji imigrantów w Caritas Polska oraz asystent na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Ekspert Programu Migracji i Polityki Rozwojowej...

Współpracujemy z:

Karla Tilac – Prawniczka, ekspert od prawa imigracyjnego, studiowała prawo karne i zarządzanie zasobami ludzkimi. Pomocą prawną dla imigrantów zajmuje się od roku 2000. W swojej codziennej pracy zajmuje się pomocą prawną organizacjom realizującym programy recepcyjne w Barcelonie i okolicznych miastach. Członek Xesaje (koordynowanej przez urząd miasta sieci podmiotów społecznych zapewniających pomoc prawną dla cudzoziemców w Barcelonie). Od 2008 pracuje jako radca prawny w departamencie imigracyjnym Urzędu Miasta Barcelony. Założycielka stowarzyszenia Alterbcnassociation i pomysłodawczyni projektu Altervalue stworzonego, aby pomagać w zarządzaniu różnorodnością w firmach.

Francis Davis – A Fellow of the think tank Res Publica and was formerly Policy Advisor to the UK Secretary of State or Communities and Local Government. His research on the social conditions of migrants in London, and on the impact of EU member anti poverty strategies on inclusion, attracted international media attention. He contributes regularly to the broadcast and print media.

András Kováts – Dyrektor stowarzyszenia Menedék (Schronisko) – organizacji pozarządowej działającej na rzecz migrantów oraz pracownikiem Instytutu Badań nad Mniejszościami Etnicznymi i Narodowymi Węgierskiej Akademii Nauk.

gąsienice gumowe figurki