Michał Korzeniowski

Michał Korzeniowski, urodzony w 1982 roku.

Ukończył Uniwersytet SWPS – magister Psychologii Społecznej i licencjat socjologii – obie dyscypliny powiązane były z integracją cudzoziemców oraz kwestiami kulturowymi. Ponadto ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej – Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji. 

Ścieżka zawodowa ściśle powiązana jest z sprawami migracyjnymi. Pracował w obszarze pomocy humanitarnej w Boliwii oraz Ekwadorze. W Polsce zajmował się integracją cudzoziemców pracując w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. W MRIPS kierował projektami (współfinansowanymi z Funduszu Azylu Migracji i Integracji) mającymi na celu wdrożenie centrów integracji cudzoziemców jako rozwiązanie systemowe dla integracji cudzoziemców. W chwili obecnej jest odpowiedzialny za koordynowanie największego 

w historii Caritas Polska projektu polegającego na utworzeniu i prowadzeniu sieci 28 Centrów Pomocy Migrantom i Uchodźcom. 

Współautor dokumentu pod nazwą “Wytyczne wdrażania Centrów Integracji Cudzoziemców”. Dokument został opracowany na zlecenie MRIPS i będzie wykorzystany jako załącznik do regulaminu dotyczącego utworzenia Centrów Integracji Cudzoziemców przez urzędy marszałkowskie w ramach Funduszu Azylu Migracji i Integracji w perspektywie finansowej 2021- 2027. 

Jest ekspertem nie tylko w obszarze integracji cudzoziemców, ale poprzez fakt pracy w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim zna zagadnienia dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce.

W ramach swoim zainteresowań i poszerzania kompetencji międzykulturowych, poświęcił rok na przeprowadzenie badania antropologicznego na Filipinach wśród sześciu plemion opisując ich zwyczaje z zakresu pochówków.

gąsienice gumowe figurki