Eksperci FISM

Eksperci biorący udział w realizacji projektu:

__________________________________________________________

Mirosław Bieniecki

Prezes Instytutu Studiów Migracyjnych. Wcześniej: specjalista ds. integracji imigrantów w Caritas Polska, asystent na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz ekspert programu Migracji i Polityki Wschodniej Instytutu Spraw Publicznych. Ukończył filozofię i socjologię  na Uniwersytecie Lewis w Romeoville, Il (USA) oraz socjologię na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim (CEU) w Warszawie. Zajmuje się tematyką migracji, integracji imigrantów oraz pogranicza.

__________________________________________________________

Maciej Hilarowicz

Dyrektor Stowarzyszenia Emigracja Polska z siedzibą w Brukseli. Dziennikarz. Przez ostatnie 4 lata redaktor naczelny polonijnych wydawnictw PoPolsku Belgia oraz Plus. Absolwent Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek kulturoznawstwo.

__________________________________________________________

Uczestnicy spotkań ekspertów:

Paulina Babis

Starszy Specjalista w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy  i Polityki Społecznej.  Jest absolwentką Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2005 roku jest pracownikiem Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, gdzie zajmuje się integracją cudzoziemców  Jest przewodniczącą grupy roboczej do spraw integracji cudzoziemców przy Międzyresortowym Zespole ds. Migracji a od 2005 roku przedstawicielem Polski w Grupie Krajowych Punktów Kontaktowych ds. Integracji Imigrantów przy Komisji Europejskiej.

 

 

Projekt Monitor integracji. Doskonalenie Metod i Narzędzi do Oceny Skuteczności Polityki Integracyjnej jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu państwa

gąsienice gumowe figurki