Spotkania zespołu

1 spotkanie Zespołu obyło się 28 lutego 2013 r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej z udziałem przedstawicieli MPiPS, WWPE, MSW i organizacji pozarządowych

PROGRAM SPOTKANIA

2 spotkanie Zespołu odbędzie się 10 maja 2013 r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej z udziałem przedstawicieli MPiPS, WWPE  i organizacji pozarządowych

 

 

Projekt Monitor integracji. Doskonalenie Metod i Narzędzi do Oceny Skuteczności Polityki Integracyjnej jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu państwa

gąsienice gumowe figurki