10 styczeń 2024

W ramach projektu „Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce – etap li – pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców” realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej powstał swoisty podręcznik pt. „Wytyczne dotyczące tworzenia Centrów Integracji Cudzoziemców”, autorstwa Pauliny Babis oraz Michała Korzeniowskiego, expertów związanych z Instytutem Studiów Migracyjnych 

Stosowanie wytycznych wskazanych w tym dokumencie jest rekomendowane przez Departament Funduszy Europejskich MSWiA (czyli Instytucję Zarządzającą dla Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 2021-2027) przy tworzeniu Centrów Integracji Cudzoziemców finansowanych z FAMI.

Stosowanie wytycznych wskazanych w tym dokumencie jest rekomendowane przez Departament Funduszy Europejskich MSWiA (czyli Instytucję Zarządzającą dla Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 2021-2027) przy tworzeniu Centrów Integracji Cudzoziemców finansowanych z FAMI.

POBIERZ

...

gąsienice gumowe figurki