Aktualności: News

9 marca 2024

Instytut Studiów Migracyjnych był partnerem Europejskiego Forum Samorządowego. 

5 marca w ramach Forum w Mikołajkach podczas panelu pn. W sieci siła - Centra Integracji Cudzoziemców, rozmawialiśmy o idei tworzenia centrów integracji cudzoziemców opracowanej przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i wdrażanej obecnie na terenie Polski.  

Koncepcja ta powstała na bazie inspiracji zaczerpniętych przede wszystkim z Portugalii ale także z Czech. Centrum Integracji Cudzoziemców to miejsce, w którym cudzoziemiec znajdzie wsparcie kompleksowe związane zarówno z kwestiami związanymi z jego pobytem w Polsce z punktu widzenia prawnego czy administracyjnego, ale także uzyska niezbędne informacje na temat tego, jakie ma prawa i obowiązki czy też gdzie otrzyma pomoc edukacyjną, zdrowotną czy zawodową. Cudzoziemcy w Centrach Integracji Cudzoziemców powinni też móc znaleźć odpowiedź na swoje potrzeby integracyjne związane z integracją społeczną. Pierwsze Centra Integracji Cudzoziemców zaczęły powstawać w 2021 roku, powoływane do życia zarówno przez instytucje publiczne, samorządowe, jak...

10 styczeń 2024

W ramach projektu „Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce - etap li - pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców" realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej powstał swoisty podręcznik pt. „Wytyczne dotyczące tworzenia Centrów Integracji Cudzoziemców", autorstwa Pauliny Babis oraz Michała Korzeniowskiego, expertów związanych z Instytutem Studiów Migracyjnych 

Stosowanie wytycznych wskazanych w tym dokumencie jest rekomendowane przez Departament Funduszy Europejskich MSWiA (czyli Instytucję Zarządzającą dla Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 2021-2027) przy tworzeniu Centrów Integracji Cudzoziemców finansowanych z FAMI.

Stosowanie wytycznych wskazanych w tym dokumencie jest rekomendowane przez Departament Funduszy Europejskich MSWiA (czyli Instytucję Zarządzającą dla Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 2021-2027) przy tworzeniu Centrów Integracji Cudzoziemców finansowanych z FAMI.

POBIERZ

...

04 grudnia 2023

Centra Integracji Cudzoziemców w oparciu o model One-Stop-Shop

Model One-Stop-Shop to koncepcja organizacyjna lub podejście, które zakłada, że wszystkie niezbędne produkty lub usługi są dostępne w jednym miejscu lub poprzez jedno źródło. Idea ta ma na celu uprościć i usprawnić proces dla beneficjentów, umożliwiając im załatwienie wielu zadań lub uzyskanie różnorodnych usług w jednym punkcie, zamiast szukanie ich w wielu różnych miejscach.

Model One-Stop-Shop wychodzi naprzeciw wyzwaniom świadczenia usług w rozproszony sposób. Koncepcja One-Stop-Shop ma na celu skrócenie biurokracji i uproszczenie procedur administracyjnych dla cudzoziemców, którzy często mogą mieć trudności z odnalezieniem się w nowym otoczeniu i zrozumieniem skomplikowanych przepisów prawnych. Dzięki temu podejściu, Centra Integracji Cudzoziemców tworzą jedno miejsce, gdzie można uzyskać kompleksową pomoc i odpowiedzi na różnorodne pytania dotyczące życia w nowym kraju. W Centrach Integracji Cudzoziemców funkcjonujących w Polsce, cudzoziemcy mogą skorzystać z szerokiej gamy usług, które obejmują pomoc prawną w kwestiach związanych z prawem imigracyjnym oraz cywilnym,...

gąsienice gumowe figurki