Aktualności: News

2 grudnia 2023

PROGRAM KRAJOWY FUNDUSZU AZYLU MIGRACJI I INTEGRACJI

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji to mechanizm finansowy Unii Europejskiej ustanowiony na okres 2021-2027 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1147 z dnia 7 lipca 2021 r. ustanawiającym Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

Celem Funduszu jest przyczynianie się do skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi i do wdrażania, wzmacniania i rozwijania wspólnej polityki azylowej i wspólnej polityki imigracyjnej zgodnie z odpowiednim unijnym dorobkiem prawnym i przy pełnym poszanowaniu zobowiązań międzynarodowych Unii i państw członkowskich wynikających z instrumentów międzynarodowych, których są stronami.Fundusz Azylu, Migracji i Integracji w Polsce wdrażany jest poprzez Program FAMI zatwierdzony przez Komisję Europejską 12 grudnia 2022 r.

Budżet Programu wynosi 282 756 370,16 EUR, z czego 236 869 922 EUR to wkład UE.

Program FAMI 2021-2027 obejmuje trzy cele szczegółowe, w ramach których będą mogły być realizowane podane niżej działania:

Cel...

8 września 2023

W dniach 5-7 września uczestniczyliśmy w Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Miroslaw Bieniecki, prezes Instytutu Studiów Migracyjnych oraz Fundacji Bieg Rzeźnika prowadził panel dyskusyjny pt. "Wydarzenia sportowe jako klucz do rozwoju i promocji regionów".

...

8 marca 2023

Podczas VIII Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach, 6-7 marca 2023 r.  Miroslaw Bieniecki prezes Instytutu Studiów Migracyjnych oraz Fundacji Bieg Rzeźnika  moderował Panel Dyskusyjny: Turystyka sportowa szansą na rozwój regionów. Jakie wyzwania stoją przed samorządami?

...
gąsienice gumowe figurki