Paulina Babis

Paulina Babis ukończyła Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku geografia ekonomiczna. Przez 18 lat pracowała w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, gdzie zajmowała się zagadnieniami integracji cudzoziemców. Była odpowiedzialna za kwestie związane z integracją cudzoziemców z poziomu krajowego, co wiązało się z przygotowywaniem dokumentów rządowych i strategicznych w tym zakresie. Współpracowała z innymi urzędami centralnymi w kontekście wdrażania w Polsce funduszy europejskich przeznaczonych na działania związane z integracji cudzoziemców. Przygotowywała i wdrażała projekty polegające na wypracowaniu a następnie sprawdzeniu w praktyce koncepcji systemu integracji cudzoziemców. Miała możliwość zapoznać się bardzo dokładnie z systemami integracji cudzoziemców w państwach UE oraz poznać sposób funkcjonowania instytucji typu one-stop-shop w innych krajach europejskich a także w Stanach Zjednoczonych. Jej doświadczenie zawodowe opiera się na pracy zarówno w administracji rządowej, samorządowej jak i pozarządowej. Przez wiele lat współpracowała z Komisją Europejską, była członkiem grup roboczych i sieci w ramach KE, współpracowała także z innymi instytucjami europejskimi (EASO, Rada UE) oraz międzyrządowymi (IOM, UNHCR, IGC). Współpracuje także z ICMPD przy projektach mających na celu wspieranie rządów państw w tworzeniu ich polityk integracji cudzoziemców (min. z Azerbejdżanem i Ukrainą). Ma też doświadczenie w działaniach dydaktycznych i szkoleniowych z zakresu integracji cudzoziemców (współpraca z Ośrodkiem Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziałem Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego). Obecnie koordynuje wielowymiarowym projektem w Caritas Polska, który finansowany jest ze środków zewnętrznych i polega na wspieraniu cudzoziemców poprzez sieć Centrów Pomocy Migrantom i Uchodźcom.

gąsienice gumowe figurki