Grzegorz Assbury

Grzegorz Assbury, urodził się w 1979 r. Skończył prawo w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji oraz podyplomowe studia administrowania funduszami unijnymi w Szkole Głównej Handlowej. Przez ponad dziesięć lat pracował jako ekspert w Departamencie Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Brał udział w uzgodnieniach zasad wdrażania funduszy podległych ministrowi spraw wewnętrznych na poziomie eksperckim z Komisją Europejską. 

Od 2015 roku pomaga uczelniom, przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym oraz administracji publicznej w rozliczaniu i pozyskiwaniu środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych – w tym Funduszu Azylu, Migracji i Integracji; Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego; innych funduszy koordynowanych przez PARP, NCBR.

gąsienice gumowe figurki