Aktualności: News

ISM zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące dokumentu rządowego

Instytut Studiów Migracyjnych oraz Urząd Miasta Lublin we współpracy z Grupą Roboczą do Spraw Integracji działającą w ramach międzyresortowego Zespołu do Spraw Migracji przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zapraszają na spotkanie konsultacyjne dotyczące dokumentu rządowego pt. "Polska polityka integracji cudzoziemców - założenia i wytyczne.”   Celem spotkania będzie dyskusja nad założeniami dokumentu oraz wypracowanie wspólnych uwag, które zostaną zgłoszone do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Osoby uczestniczące w spotkaniu prosimy o możliwie wnikliwe przeczytanie omawianego dokumentu oraz przygotowanie do dyskusji. Cały dokument dostępny jest do pobrania na stronie MPiPS: http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-programow-i-inne/olskapolitykaintegracjicudzoziemcw-zaoeniaiwytyczne/. Spotkanie odbędzie się 30 października 2013 o godz. 12:30, w lubelskim Ratuszu, sala  nr 2 i potrwa do ok. godz. 16.00. Do zobaczenia na spotkaniu. Mirosław Bieniecki PROGRAM...

Zaproszenie na briefing prasowy

Szanowni Państwo,   Instytut Studiów Migracyjnych zaprasza na briefing prasowy prezentujący wyniki pierwszej ewaluacji projektów integracyjnych dla cudzoziemców w Polsce. Poznaj odpowiedzi na pytania: Jakie są oczekiwania imigrantów przybywających do Polski? Czy działania prowadzone w Polsce do tej pory były skuteczne? Briefing prasowy odbędzie się 30 września 2013 roku o godz. 09:30 w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej 1/3/5, w sali 107 i poprzedzi konferencję prezentującą wnioski z ewaluacji działań realizowanych z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz identyfikacji potrzeb i problemów związanych z integracją imigrantów w Polsce. W briefingu udział wezmą eksperci ds. integracji imigrantów w Polsce. Więcej informacji: Mirosław Węcławek Koordynator projektu Fundacja Instytut Studiów Migracyjnych I ul.Jabłoni 15 I 44-105 Gliwice| telefon: 698 819 990 | fax: 32 232 00 62 | e-mail: weclawek@fism.pl I http://www.fism.pl ============================ Fundacja Instytut Studiów Migracyjnych realizuje projekt:           Monitor integracji.  Doskonalenie Metod i Narzędzi do Oceny Skuteczności Polityki Integracyjnej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu państwa.  
 ...

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ PREZENTUJĄCĄ WYNIKI EWALUACJI EFI W POLSCE

Fundacja Instytut Studiów Migracyjnych serdecznie zaprasza na konferencję prezentującą wyniki ewaluacji Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich w Polsce,
która odbędzie się 30 września 2013 roku o godzinie 10:00 w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej 1/3/5, w sali 107.
Podczas konferencji zaprezentujemy wnioski z ewaluacji działań realizowanych z wykorzystaniem środków EFI w Polsce. W ramach projektu dokonano oceny działań realizowanych z użyciem funduszy programów rocznych EFI na lata 2007-2012 oraz identyfikacji potrzeb i problemów związanych z integracją imigrantów w Polsce dla potrzeb nowego funduszu,
który ma zastąpić EFI i EFU.
 
Prosimy o potwierdzenie obecności na spotkaniu na adres:
monitor@fism.pl  lub telefonicznie: +48 602 186 828
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Zespół projektu
...
gąsienice gumowe figurki