Aktualności: News

Zapytanie ofertowe – koordynator projektu

Gliwice, 16 grudnia 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

KOORDYNATOR PROJEKTU

I. ZAMAWIAJĄCY

Fundacja Instytut Studiów Migracyjnych 44-105 Gliwice, ul. Jabłoni 15 NIP 9691606105 REGON 243001882 KRS 0000425849   II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W związku z realizacją projektu pt.” Kierunki Integracji. Monitoring i ewaluacja działań integracyjnych w Polsce”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i z budżetu państwa, Program 2013, Fundacja poszukuje osoby na stanowisku (K/M): „KOORDYNATOR PROJEKTU”   III. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI I TERMIN REALIZACJI
 1. Do obowiązków Koordynatora projektu należeć będzie:
 • Realizacja projektu zgodnie z harmonogramem i budżetem;
 • Monitorowanie bieżących potrzeb lub mogących pojawić się problemów w związku z poszczególnymi zadaniami, wykonywanymi przez pracowników projektu;
 • Sprawdzanie dokumentów księgowych, opisywanie ich zgodnie z wytycznymi;
 • Przygotowywanie wniosków o płatność;
 • Sporządzanie raportów finansowych;
 • Kontakty na poziomie ogólnopolskim i międzynarodowym
Koordynator będzie odpowiedzialny za przebieg realizacji projektu, zarządzanie projektem. Koordynator projektu odpowiadać będzie również za prawidłowe przeprowadzenie i udokumentowanie działań projektowych.
 1. Czas wykonywania czynności: 1.01.2014 – 30.06.2015
  IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 1. Wykształcenie wyższe;
 2. Umiejętność działania pod presją czasu;
 3. Gotowość do nauki i systematycznego poszerzania swojej wiedzy;
 4. Dyspozycyjność, kreatywność,...

ISM zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące dokumentu rządowego

Instytut Studiów Migracyjnych oraz Urząd Miasta Lublin we współpracy z Grupą Roboczą do Spraw Integracji działającą w ramach międzyresortowego Zespołu do Spraw Migracji przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zapraszają na spotkanie konsultacyjne dotyczące dokumentu rządowego pt. "Polska polityka integracji cudzoziemców - założenia i wytyczne.”   Celem spotkania będzie dyskusja nad założeniami dokumentu oraz wypracowanie wspólnych uwag, które zostaną zgłoszone do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Osoby uczestniczące w spotkaniu prosimy o możliwie wnikliwe przeczytanie omawianego dokumentu oraz przygotowanie do dyskusji. Cały dokument dostępny jest do pobrania na stronie MPiPS: http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-programow-i-inne/olskapolitykaintegracjicudzoziemcw-zaoeniaiwytyczne/. Spotkanie odbędzie się 30 października 2013 o godz. 12:30, w lubelskim Ratuszu, sala  nr 2 i potrwa do ok. godz. 16.00. Do zobaczenia na spotkaniu. Mirosław Bieniecki PROGRAM...
gąsienice gumowe figurki