7 listopad 2012, Bruksela

7 listopada 2012r. Patrycja Matusz oraz Mirosław Bieniecki wzięli udział w spotkaniu eksperckim organizowanym wspólnie przez European Policy Center (EPC) i European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions,(Eurofound). Tematem spotkania była prezentacja wyników badań prowadzonych przez Eurofound i EPC dotyczących mobilności pracowników z nowych krajów członkowskich, w szczególności z sektora medycznego. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim konsekwencji odpływu pracowników sektora medycznego i związanych z tym niedoborów, szczególnie widocznych na Węgrzech. Eksperci rozmawiali o sposobach przeciwdziałania tak znacznemu odpływowi wysokowykwalifikowanych pracowników z nowych krajów członkowskich. Zastanawiano się również nad możliwymi scenariuszami rozwoju sytuacji migracyjnej w krajach Europy Środkowej.

Ostatnim punktem spotkania była dyskusja nad potencjalnymi tematami badawczymi dotyczącymi odpływu i napływu migrantów do nowych krajów członkowskich.

...

gąsienice gumowe figurki