Centrum Europy Wschodniej UMCS zaprasza na wykład otwarty Mirosława Bienieckiego pt. „Jak Polska radzi sobie z imigrantami? Obserwacje na marginesie tworzenia i wdrażania dokumentu pt. Polska Polityka Migracyjna.”

Lublin, 04.04.2013

Wykład odbędzie się 4 kwietnia 2013 roku (czwartek) godz. 10.00 w Sali Rady Wydziału

W Polsce brakuje przemyślanej polityki integracyjnej wobec obcokrajowców. Działania integracyjne podejmowane przez różne organizacje, jakkolwiek często bardzo cenne, są systemowo rozproszone i nieskoordynowane. Taka sytuacja kontrastuje z doświadczeniami krajów, które już wypracowały sobie mechanizmy integracji imigrantów, i które pokazują, że skuteczna polityka integracyjna musi opierać się na koordynacji działań zaangażowanych w nią podmiotów oraz ciągłej ewaluacji stosowanych rozwiązań. Pewną nadzieję na poprawę tej sytuacji daje przyjęty przez Radę Ministrów w lipcu ubiegłego roku dokument „Polska Polityka Migracyjna…” Podczas wykładu postaram się przybliżyć główne założenia tego dokumentu oraz, na przykładzie rozdziału dotyczącego integracji imigrantów, pokazać jak wpływa on na dotychczasowe „praktyki integracji” w Polsce

...

gąsienice gumowe figurki