Blog

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ PREZENTUJĄCĄ WYNIKI EWALUACJI EFI W POLSCE

Fundacja Instytut Studiów Migracyjnych serdecznie zaprasza na konferencję prezentującą wyniki ewaluacji Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich w Polsce,
która odbędzie się 30 września 2013 roku o godzinie 10:00 w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej 1/3/5, w sali 107.
Podczas konferencji zaprezentujemy wnioski z ewaluacji działań realizowanych z wykorzystaniem środków EFI w Polsce. W ramach projektu dokonano oceny działań realizowanych z użyciem funduszy programów rocznych EFI na lata 2007-2012 oraz identyfikacji potrzeb i problemów związanych z integracją imigrantów w Polsce dla potrzeb nowego funduszu,
który ma zastąpić EFI i EFU.
 
Prosimy o potwierdzenie obecności na spotkaniu na adres:
monitor@fism.pl  lub telefonicznie: +48 602 186 828
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Zespół projektu
...

Centrum Europy Wschodniej UMCS zaprasza na wykład otwarty Mirosława Bienieckiego pt. „Jak Polska radzi sobie z imigrantami? Obserwacje na marginesie tworzenia i wdrażania dokumentu pt. Polska Polityka Migracyjna.”

Lublin, 04.04.2013 Wykład odbędzie się 4 kwietnia 2013 roku (czwartek) godz. 10.00 w Sali Rady Wydziału W Polsce brakuje przemyślanej polityki integracyjnej wobec obcokrajowców. Działania integracyjne podejmowane przez różne organizacje, jakkolwiek często bardzo cenne, są systemowo rozproszone i nieskoordynowane. Taka sytuacja kontrastuje z doświadczeniami krajów, które już wypracowały sobie mechanizmy integracji imigrantów, i które pokazują, że skuteczna polityka integracyjna musi opierać się na koordynacji działań zaangażowanych w nią podmiotów oraz ciągłej ewaluacji stosowanych rozwiązań. Pewną nadzieję na poprawę tej sytuacji daje przyjęty przez Radę Ministrów w lipcu ubiegłego roku dokument „Polska Polityka Migracyjna…” Podczas wykładu postaram się przybliżyć główne założenia tego dokumentu oraz, na przykładzie rozdziału dotyczącego integracji imigrantów, pokazać jak wpływa on na dotychczasowe „praktyki integracji” w Polsce...
gąsienice gumowe figurki