Blog

Konferencja 26 czerwca 2015 r. – Kierunki Integracji. Monitoring i ewaluacja działań integracyjnych w Polsce

Instytut Studiów Migracyjnych serdecznie zaprasza do udziału w konferencji podsumowującej projekt „Kierunki Integracji. Monitoring i ewaluacja działań integracyjnych w Polsce.” Projekt był próbą usystematyzowania wniosków oraz określenia kryteriów oceny skuteczności działań integracyjnych prowadzonych w ramach Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, czyli odpowiedzi na pytanie "co działa". Celem projektu było m.in. opracowanie mechanizmów wdrażania, budowie potencjału instytucjonalnego instytucji zaangażowanych w integrację imigrantów oraz wypracowanie mechanizmów kontroli i monitoringu zgodności prowadzonych programów ze strategią migracyjną Polski oraz z wytycznymi UE. Program konferencji Polska Agencja Prasowa, ul. Bracka 6/8, Warszawa 26 czerwca 2015 r., 10.00 Powitanie uczestników, Mirosław Bieniecki, Prezes ISM 10.15 Prezentacje wyników badań
  • Piotr Kaźmierkiewicz: Możliwości kierunkowania działań integracyjnych: ujęcie systemowe
  • Mariusz Podgórski: Realizacja potrzeb imigrantów w ramach działań finansowanych ze środków EFI.
  • Patrycja Matusz-Protasiewicz: Wskaźniki monitoringu i oceny działań skierowanych na integrację obywateli państw trzecich w Polsce
  • Komentarz: Paulina Babis, MPiPS
  • Dyskusja
12.00 Podsumowanie 12.30 Zakończenie spotkania i lunch...

EDD2014: seminarium „Śladami Bitwy pod Szackiem” oraz transgraniczny Bieg Polesie

W ramach V edycji Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa Zbereże-Adamczuki Instytut Studiów Migracyjnych oraz Fundacja Pamięć Dziedzictwo Historia CASREX serdecznie zapraszają do udziału w seminarium poświęconemu Bitwie pod Szackiem - największej polsko-sowieckiej bitwy Września 1939. Podczas seminarium przypomniany zostanie szerszy kontekst historyczny bitwy, jej przebieg oraz zaprezentowane zostaną wstępne rezultaty poszukiwań nieznanych miejsc pochówku żołnierzy poległych i pomordowanych przez  Rosjan po tej bitwie zainicjowanych dwa lata temu przez osoby związane ze Stowarzyszeniem Casrex oraz Instytutem Studiów Migracyjnych. Seminarium odbędzie się w ...autokarze, którym będziemy objeżdżać pole bitwy oraz ważniejsze miejsca związane z walkami toczącymi się w rejonie Szacka.  W dyskusji i zwiedzaniu pola bitwy udział wezmą m.in prof. Czesław Grzelak (autor m.in. książki "Bitwa pod Szackiem"), dr hab. Jerzy Prochwicz (z referatem „Bitwa o Szack. Fakty i mity”), Władymir Nosulicz (ukraiński historyk, autor cyklu artykułów dotyczących działań KOP w rejonie Szacka we Wrześniu 1939 roku), a także osoby związane z ISM i Fundacją Casrex, które od kilku lat uczestniczą w poszukiwaniach miejsc pochówku polskich żołnierzy poległych i...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 16 czerwca 2014 r. dot. wyłonienia osoby na stanowisko „Ekspert ds. Finansowych”, w ramach projektu pt.” Kierunki Integracji. Monitoring i ewaluacja działań integracyjnych w Polsce”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i z budżetu państwa, Program 2013 informujemy, że w wyniku przeprowadzonej procedury została wybrana: Pani KATARZYNA CYMBAREWICZ-MOLENDA
ue...
gąsienice gumowe figurki