Konferencja 26 czerwca 2015 r. – Kierunki Integracji. Monitoring i ewaluacja działań integracyjnych w Polsce

Instytut Studiów Migracyjnych serdecznie zaprasza do udziału w konferencji podsumowującej projekt „Kierunki Integracji. Monitoring i ewaluacja działań integracyjnych w Polsce.” Projekt był próbą usystematyzowania wniosków oraz określenia kryteriów oceny skuteczności działań integracyjnych prowadzonych w ramach Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, czyli odpowiedzi na pytanie „co działa”.

Celem projektu było m.in. opracowanie mechanizmów wdrażania, budowie potencjału instytucjonalnego instytucji zaangażowanych w integrację imigrantów oraz wypracowanie mechanizmów kontroli i monitoringu zgodności prowadzonych programów ze strategią migracyjną Polski oraz z wytycznymi UE.

Program konferencji

Polska Agencja Prasowa, ul. Bracka 6/8, Warszawa

26 czerwca 2015 r.,

10.00 Powitanie uczestników, Mirosław Bieniecki, Prezes ISM

10.15 Prezentacje wyników badań

  • Piotr Kaźmierkiewicz: Możliwości kierunkowania działań integracyjnych: ujęcie systemowe
  • Mariusz Podgórski: Realizacja potrzeb imigrantów w ramach działań finansowanych ze środków EFI.
  • Patrycja Matusz-Protasiewicz: Wskaźniki monitoringu i oceny działań skierowanych na integrację obywateli państw trzecich w Polsce
  • Komentarz: Paulina Babis, MPiPS
  • Dyskusja

12.00 Podsumowanie

12.30 Zakończenie spotkania i lunch

...

gąsienice gumowe figurki