Blog

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4 EKSPERT DS. FINANSOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W związku z realizacją projektu pt. ”Kierunki Integracji. Monitoring i ewaluacja działań integracyjnych w Polsce”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i z budżetu państwa, Program 2013, Fundacja poszukuje osoby na stanowisku (K/M): „EKSPERT DS. FINANSOWYCH” ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4 do pobrania: zapytanie ofertowe -Ekspert ds. Finansowych
ue...

Zapytanie ofertowe – koordynator projektu

Gliwice, 16 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4

KOORDYNATOR PROJEKTU

I. ZAMAWIAJĄCY

Fundacja Instytut Studiów Migracyjnych 44-105 Gliwice, ul. Jabłoni 15 NIP 9691606105 REGON 243001882 KRS 0000425849   II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W związku z realizacją projektu pt.” Kierunki Integracji. Monitoring i ewaluacja działań integracyjnych w Polsce”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i z budżetu państwa, Program 2013, Fundacja poszukuje osoby na stanowisku (K/M): „KOORDYNATOR PROJEKTU”   III. PODSTAWOWOE OBOWIĄZKI I TERMIN REALIZACJI
 1. Do obowiązków Koordynatora projektu należeć będzie:
 • Realizacja projektu zgodnie z harmonogramem i budżetem;
 • Monitorowanie bieżących potrzeb lub mogących pojawić się problemów w związku z poszczególnymi zadaniami, wykonywanymi przez pracowników projektu;
 • Sprawdzanie dokumentów księgowych, opisywanie ich zgodnie z wytycznymi;
 • Przygotowywanie wniosków o płatność;
 • Sporządzanie raportów finansowych;
 • Kontakty na poziomie ogólnopolskim i międzynarodowym
Koordynator będzie odpowiedzialny za przebieg realizacji projektu, zarządzanie projektem. Koordynator projektu odpowiadać będzie również za prawidłowe przeprowadzenie i udokumentowanie działań projektowych.
 1. Czas wykonywania czynności: 1.07.2014 – 30.06.2015
  IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 1. Wykształcenie wyższe;
 2. Umiejętność działania pod presją czasu;
 3. Gotowość do nauki i systematycznego poszerzania swojej wiedzy;
 4. Dyspozycyjność, kreatywność, komunikatywność,...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 16 grudnia 2013 r. dot. wyłonienia osoby na stanowisko „KOORDYNATORA PROJEKTU”, w ramach projektu pt.” Kierunki Integracji. Monitoring i ewaluacja działań integracyjnych w Polsce”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i z budżetu państwa, Program 2013, informujemy, że w wyniku przeprowadzonej procedury został wybrany:

 
Pan MIROSŁAW WĘCŁAWEK
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 16 grudnia 2013 r. dot. wyłonienia osoby na stanowisko „SPECJALISTY DS. EWALUACJI”, w ramach projektu pt.” Kierunki Integracji. Monitoring i ewaluacja działań integracyjnych w Polsce”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i z budżetu państwa, Program 2013, informujemy, że w wyniku przeprowadzonej procedury została wybrana:

 
Pani PARTYCJA MATUSZ PROTASIEWICZ
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 16 grudnia 2013 r. dot. wyłonienia osoby na stanowisko „BADACZ”, w ramach projektu pt.” Kierunki Integracji. Monitoring i ewaluacja działań integracyjnych w Polsce”, finansowanego...

gąsienice gumowe figurki