Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 16 grudnia 2013 r. dot. wyłonienia osoby na stanowisko „KOORDYNATORA PROJEKTU”, w ramach projektu pt.” Kierunki Integracji. Monitoring i ewaluacja działań integracyjnych w Polsce”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i z budżetu państwa, Program 2013, informujemy, że w wyniku przeprowadzonej procedury został wybrany:

 

Pan MIROSŁAW WĘCŁAWEK
 
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 16 grudnia 2013 r. dot. wyłonienia osoby na stanowisko „SPECJALISTY DS. EWALUACJI”, w ramach projektu pt.” Kierunki Integracji. Monitoring i ewaluacja działań integracyjnych w Polsce”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i z budżetu państwa, Program 2013, informujemy, że w wyniku przeprowadzonej procedury została wybrana:

 

Pani PARTYCJA MATUSZ PROTASIEWICZ
 
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 16 grudnia 2013 r. dot. wyłonienia osoby na stanowisko „BADACZ”, w ramach projektu pt.” Kierunki Integracji. Monitoring i ewaluacja działań integracyjnych w Polsce”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i z budżetu państwa, Program 2013, informujemy, że w wyniku przeprowadzonej procedury został wybrany:

 

Pan MARIUSZ PODGÓRSKI

...

gąsienice gumowe figurki