Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 16 czerwca 2014 r. dot. wyłonienia osoby na stanowisko „Ekspert ds. Finansowych”, w ramach projektu pt.” Kierunki Integracji. Monitoring i ewaluacja działań integracyjnych w Polsce”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i z budżetu państwa, Program 2013 informujemy, że w wyniku przeprowadzonej procedury została wybrana:

Pani KATARZYNA CYMBAREWICZ-MOLENDA

ue

...

gąsienice gumowe figurki