PROJEKT MONITOR INTEGRACJI

FUNDACJA INSTYTUT STUDIÓW MIGRACYJNYCH ROZPOCZĘŁA REALIZACJĘ PROJEKTU MONITOR INTEGRACJI

ISM rozpoczął realizację projektu Monitor integracji. Doskonalenie Metod i Narzędzi do Oceny Skuteczności Polityki Integracyjnej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu państwa. Projekt potrwa 9 miesięcy i zakończy się wydaniem publikacji z wynikami ewaluacji projektów realizowanych z użyciem funduszy programów rocznych EFI na lata 2007-2011.

Badania prowadzone w ramach projektu obejmą instytucje realizujące projekty, beneficjentów ostatecznych oraz innych interesariuszy dziedziny integracji OPT.
W ramach badań przeprowadzona zostanie analiza realizowanych działań oraz badania jakościowe mające na celu identyfikację potrzeb i problemów w dziedzinie integracji OPT. Badania pozwolą uzyskać odpowiedzi na kluczowe

Podczas prowadzonych badań ISM będzie współpracował (konsultacje) z grupą roboczą do spraw integracji działającą w ramach międzyresortowego Zespołu do spraw Migracji działającego przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych koordynowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, WWPE oraz uznanymi autorytetami w dziedzinie badań nad programami integracji migrantów.

...

gąsienice gumowe figurki