20 listopad 2012, Nikozja

20 listopad 2012, Nikozja
Mirosław Bieniecki wziął udział w konferencji eksperckiej poświęconej integracji imigrantów zorganizowanej pod patronatem prezydencji Cypru w Radzie Europy (Expert Conference on Integration of Immigrants). Konferencja, w której obok przedstawicieli władz Cypru wzięli udział NCPI z prawie wszystkich krajów EU, przedstawiciele Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego, samorządów wybranych miast europejskich oraz eksperci akademiccy poświęcona była lokalnym wymiarom polityki integracji cudzoziemców. Sprawozdanie z konferencji dostępne będzie wkrótce na stronie prezydencji cypryjskiej: http://www.cy2012.eu/en/page/home

...

gąsienice gumowe figurki