Mirosław Bieniecki

Dyrektor Instytutu Studiów Migracyjnych. Przez ostatnie 4 lata specjalista ds. integracji imigrantów w Caritas Polska oraz asystent na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Ekspert Programu Migracji i Polityki Rozwojowej Instytutu Spraw Publicznych. Ukończył filozofię i socjologię  na Uniwersytecie Lewis w Romeoville, Il (USA) oraz socjologię na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim (CEU) w Warszawie.

Zajmuje się tematyką migracji, integracji imigrantów oraz pogranicza.

Miroslaw Bieniecki – Sociologist working in the field of migrations, integration of immigrants and borderland studies. Expert of the Migration Policy Program at the Institute of Public Affairs. For the past few years Lecturer at Warsaw School of Social Psychology and the leading expert on integration of immigrants at Caritas Poland. Author and co-author of several publications concerning integration policy and policy towards immigrants on the labor market. Since 2012, the director of the Migration Studies Institute.

gąsienice gumowe figurki