O Instytucie

Studiów Migracyjnych

O Instytucie Studiów Migracyjnych 

Idea założenia Fundacji chodziła za nami od wielu lat, ale zawsze brakowało czasu, były rzeczy do zrobienia „na wczoraj”, brakowało pomysłu jak zacząć… W końcu jednak udało się. Założyliśmy Instytut Studiów Migracyjnych. Przez kilka lat pracowaliśmy współtworząc ramy polskiej polityki integracyjnej i migracyjnej. Efektem tych działań były publikacje: “Monitor integracji. Ewaluacja i ocena skuteczności działań prowadzonych w Polsce przy finansowym wsparciu Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państwa Trzecich w latach 2007-2012” oraz  “Kierunki integracji. Monitoring i ewaluacja działań integracyjnych w Polsce”. Była to logiczna kontynuacja prac prowadzonych przez nasz zespół w Caritas Polska, oraz kontynuacja serii wydawniczej zapoczątkowanej serią trzech publikacji: “Laboratoria Integracji. Lekcje z doświadczeń brytyjskich, belgijskich, katalońskich i portugalskich”, “Laboratoria integracji. Obserwacje i notatki praktyczne” oraz “Praktyki integracji. Doświadczenia i perspektywy”.  Potem przez kilka lat nasza działalność skupiała się głównie na granicy polsko-ukraińskiej, gdzie organizowaliśmy m.in. Bieg Polesie – pierwszy polsko-ukraiński bieg transgraniczny oraz na udziale w różnorakich forach i przedsięwzięciach związanych przede wszystkim ze współpracą polsko-ukraińską. 

Od początku jednak Fundacja Instytut Studiów Migracyjnych stawiała sobie za zadanie wnikliwą analizę dynamicznie zmieniającej się sytuacji migracyjnej, procesów związanych z integracją migrantów oraz zjawisk związanych z tematyką dotyczącą pogranicza. Celem Fundacji jest rozwój wiedzy o złożonych i wielowymiarowych aspektach migracji ludności. Poprzez prowadzone badania i analizy Fundacja ma ambicję wpływać na tworzenie polityki migracyjnej i wypracowywanie funkcjonalnych mechanizmów przez instytucje w tą politykę zaangażowane. Bazując na własnych doświadczeniach badawczych pragniemy rozwijać współpracę instytucji działających na rzecz integracji migrantów, rozszerzać zakres badań nad migracjami i proponować nowe rozwiązania z zakresu polityki migracyjnej. Dążąc do wypracowania długofalowej wizji polskiej polityki migracyjnej Instytut podejmował współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi.

Eksperci współpracujący z Fundacją są zaangażowani w działania związane z wypracowaniem modelu integracji cudzoziemców poprzez kompleksowe wsparcie w placówkach typu one-stop-shop. Nasza wiedza dotycząca sposobu planowania, otwierania oraz prowadzenia centrów integracji cudzoziemców opartych na tej idei będzie w najbliższym czasie wykorzystywana do współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Chcemy służyć wiedzą i doświadczeniem tym, którzy takiego zadania się podejmą.

gąsienice gumowe figurki