O Instytucie

Studiów Migracyjnych

Idea założenia Fundacji chodziła za nami od dłuższego czasu, ale zawsze brakowało czasu, były rzeczy do zrobienia „na wczoraj”, brakowało pomysłu jak zacząć… W końcu jednak udało się. Jesteśmy.
Fundacja Instytut Studiów Migracyjnych stawia sobie za zadanie wnikliwą analizę dynamicznie zmieniającej się sytuacji migracyjnej, integracji imigrantów oraz zjawisk związanych z tematem pograniczna. Celem Fundacji jest rozwój wiedzy o złożonych i wielowymiarowych aspektach migracji ludności. Poprzez prowadzone badania i analizy Fundacja ma ambicję wpływać na tworzenie polityki migracyjnej i wypracowywanie skutecznych mechanizmów przez instytucje tą politykę zaangażowane. Bazując na własnych doświadczeniach badawczych pragniemy rozwijać współpracę instytucji działających na rzecz integracji imigrantów, rozszerzać zakres badań nad migracjami i proponować nowe rozwiązania z zakresu polityki migracyjnej. Dążąc do wypracowania długofalowej wizji polskiej polityki migracyjnej Instytut będzie podejmował współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi.

gąsienice gumowe figurki