ISM

O zespole ekspertów ISM

Zespół Fundacji Instytut Studiów Migracyjnych

Fundacja Instytut Studiów Migracyjnych (dalej: FISM) jest organizacją pozarządową, działającą od roku  2012. Zespół ekspertów FISM składa się z osób, które zajmują się zawodowo FAMI od kilkunastu lat i mają doświadczenie pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Centrum Obsługi Projektów Europejskich – czyli instytucjach zarządzających lub kształtujących ramy FAMI. Te same osoby pomagały instytucjom administracji rządowej, samorządowej i organizacjom pozarządowym w redagowaniu, pozyskiwaniu, realizacji i rozliczaniu projektów finansowanych z FAMI – również w zakresie dotyczącym tworzenia i prowadzenia Centrów Integracyjnych o profilu takim, jakiego dotyczy aktualny nabór. FISM jest także doświadczona w prowadzeniu projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

 

gąsienice gumowe figurki