Nasze cele

Rozwój wiedzy i umiejętności w dziedzinach istotnych z punktu widzenia migracji ludności,
Wspieranie modernizacji struktur organizacyjnych państwa,
Tworzenie mechanizmów i instytucji sprzyjających prowadzeniu skutecznej polityki migracyjnej oraz polityk związanych z przemieszczaniem ludności,
Rozwijanie instytucji umożliwiających skuteczny wpływ obywateli na integrację imigrantów
Rozwijanie współpracy instytucji działających na rzecz integracji imigrantów oraz badań nad migracjami,
Opiniowanie aktów prawnych i tworzenie propozycji nowych rozwiązań prawnych z zakresu polityki migracyjnej,
Integrowanie i aktywizacja społeczności lokalnych,
Poprawa bezpieczeństwa publicznego,
Praca nad długofalową wizją polskiej polityki migracyjnej

STATUT FUNDACJI
„INSTYTUT STUDIÓW MIGRACYJNYCH”

gąsienice gumowe figurki