ISM

O zespole ekspertów ISM

Idea Zespołu nawiązuje do doświadczeń, jakie wynieśliśmy z blisko 2 lat pracy Zespołu Ekspertów Monitorujących Postępy w Polityce Integracyjnej, który działał w Caritas Polska. Kontynuując rozpoczęte wtedy prace stawiamy sobie za cel wymianę doświadczeń i opinii na temat polityki migracyjnej, zwiększanie wiedzy oraz tworzenie warunków do efektywnej współpracy oraz konsolidacji środowiska zaangażowanego w działania w obszarze polityki integracyjnej.

Na potrzeby prac Zespołu Instytut Studiów Migracyjnych zamierzamy wydawać biuletyn „Analizy Polityki Migracyjnej” w którym publikowane będą prace osób związanych z Zespołem oraz wypracowane przez Zespół rekomendacje i opinie dotyczące aktualnych zagadnień z zakresu migracji.

Zespół współpracuje na co dzień z wieloma organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami akademickimi, a w kontekście polityki migracyjnej – z Grupą Roboczą do Spraw Integracji działającą w ramach międzyresortowego Zespołu do Spraw Migracji przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

gąsienice gumowe figurki