Stereotypy Polaków  – Flandria 2014

http://conferences.emigrationproject.be/be-nl/wspolnota-obroni-sie-sama

Stereotyp nie musi być krzywdzący. Można go wzbogacać, dodając nowe wątki  i pokazując polską społeczność z różnych stron. W tym celu należy zainwestować w promocję polskiej kultury w Belgii, mówili zaproszeni goście w odpowiedzi na tezę Elżbiety Kuźmy o negatywnym wizerunku wschodnich rubieży UE. Należy postawić na współpracę z liderami polskiej wspólnoty. To oni mają stanowić łącznik między Polakami a Belgami animując aktywność kulturalną oraz obywatelską, mówił Lode Draelants.

Stereotypy Polaków – cykl konferencji 2013

http://conferences.emigrationproject.be/pl/

Polacy w Belgii stanowią liczną i różnorodną grupę. Ich liczebność nie przekłada się jednak na pozycję w belgijskim społeczeństwie. Wciąż są oni mniejszością, której ma się świadomość lecz o której się nie słyszy i nie zauważa. Stan ten powiela stereotyp polskiej diaspory postrzeganej przez Belgów jako grupa zamknięta, hermetyczna i niezbyt chętna do kontaktów z obywatelami krajów zamieszkania. Stereotyp ten podkreślany jest przez znaczący dysonans, co bardzo wyraźnie widać we wspólnocie Polaków w Belgii.  Zastanawiając się nad przyczynami tego stanu rzeczy postanowiliśmy skonfrontować naszą wiedzę i doświadczenie z przedstawicielami belgijskiej inteligencji. Podczas szeregu spotkań z przedstawicielami mediów, organizacji rządowych i pozarządowych, polityków lokalnych oraz ludzi świata kultury i sztuki chcielibyśmy poszukać odpowiedzi na pytanie o efektywny i klarowny sposób komunikacji między polską diasporą w Belgii a mieszkańcami tego kraju. Jaki przekaz dostają od nas Belgowie? Jak przebiegają relacje polsko-belgijskie, co o nas Belgowie myślą, czego oczekują?

Uniwersytet Trzech Pokoleń Belgia

Na liście zaproszonych gości UTP znajdują się znakomite postaci polskiego świata akademickiego. Tematyka UTP nawiązuje z jednej strony do tradycji europejskie, a z drugiej – do polskiego dorobku cywilizacyjnego. Tegoroczny cykl spotkań w UTP realizujemy pod hasłem „Nowoczesna Polska w nowoczesnej Europie”. Chcemy mówić o moralności, edukacji, historii, roli Polaków w Europie oraz doświadczeniach społeczeństwa obywatelskiego. Poświęcimy uwagę zjawiskom codziennym –  tolerancji, dobremu sąsiedztwu, uczciwości i świadomemu korzystania z mediów.

Forum Polskich Przedsiębiorców w Belgii

http://www.biznesforum.be/

Inicjatywa zorganizowania Forum Polskich Przedsiębiorców wychodzi naprzeciw małym i średnim przedsiębiorstwom, które osiągnęły już pewną pozycję na belgijskim rynku oraz tym, którzy swój biznes dopiero co rozpoczęli i poszukują profesjonalnego doradztwa lub wiedzy płynącej z praktyki i doświadczenia polskich ekspertów oraz lokalnych przedsiębiorców. Inicjatywa ta ma również podkreślić rolę i znaczenie polskich przedsiębiorców na belgijskim rynku. Forum ma zwrócić uwagę belgijskiej opinii publicznej na wkład polskich firm w rozwój belgijskiej gospodarki. Forum ma także pokazać możliwości oraz wskazać kierunki współpracy na linii polski rząd – polscy przedsiębiorcy mieszkający poza granicami kraju.

gąsienice gumowe figurki